Ćwiczenia szkoleniowe – tezy do egzaminu


Zawiadamiamy iż na programie Trening Kreatywny i Gry Doświadczalne rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście tematy do egzaminu:

  • zabawa językowa – „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich” oraz „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji”
  • symulacja zespołowa – „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej”” i „”Konklawe – wybory inne niż wszystkie”
  • gra słownikowa : „Lew Tołstoj i Polska” oraz Symulacje i „Krytyka systemu komunistycznego w utworach Živko Čingo”
  • gra komunikacyjna : „Historia i współczesność klubu żużlowego „Start Gniezno”” i „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990”
  • zabawa komunikacyjna – „Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa jako miejscowości wypoczynkowo – uzdrowiskowej” i „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • gra językowa : „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie” oraz „Nowe oblicze wyszukiwania informacji w Word Wide Web. Analiza graficznych narzędzi wyszukiwawczych”
  • gra słownikowa – „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską” i „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku”
  • zabawa słownikowa – „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku” oraz „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii”
  • zabawa strategiczna : „Reklama we wspolczesnych polskich mediach elektronicznych. Aspekty socjologiczne i psychologiczne” oraz „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej”